Wat & wie

Waarom zetten we voeding op de politieke agenda? Voeding neemt een centrale plaats in binnen onze samenleving. Steeds meer mensen willen na jaren van vervreemding opnieuw bewust omgaan met voedsel. Voeding heeft een even grote klimaatimpact als mobiliteit of wonen. Dat dwingt ons om hier bewuster mee om te gaan. Tegelijk bieden initiatieven rond voeding enorme kansen. Zo brengt samentuinen mensen samen, versterken boerenmarkten de lokale economie en doen volkskeukens burgers gezond, lokaal en seizoensgebonden eten.

Een lokale voedselstrategie? Een voedselstrategie is een proces waarbij burgers, beleidsmakers, boeren en andere lokale actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig zijn om die verandering te realiseren. Het zet ‘voedselproductie en –consumptie’ op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen. Het stelt klimaatdoelen, sociale en economische doelen voorop.

De rol van steden & gemeenten? Er zijn vandaag heel wat steden en gemeenten die initiatieven rond lokaal voedsel opzetten. Ze zetten in op Lokale Voedselstrategieën, boerenmarkten, stadsboerderijen, volkstuintjes, projecten tegen voedselverspilling, duurzaam aankopen, cursussen gezond koken en volkskeukens.

Michael MoulaertAdviseur Lokale Voedselstrategie (VVSG)
Dankzij een samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG) en De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kan je bij mij terecht voor ondersteuning of kennisuitwisseling rond de uitbouw van projecten in je stad of gemeente.

michael.moulaert@vvsg.be
+32 484 060 047