Volksrestaurant VORK

Contactpersoon
Piet Larue
Website
Facebook
Investeringsbedrag
€ 2.2 miljoen

Bij Volksrestaurant VORK komt een diverse mix van Kortrijkzanen gezellig tafelen. Door een verlaagd tarief kunnen bezoekers die vandaag niet op restaurant kunnen gaan toch een gezonde maaltijd eten in een gezellige omgeving. Er zijn drie tarieven: 14 Euro is het basistarief, 7 € voor mensen die het wat moeilijker hebben, 2 € voor leefloners en OCMW-publiek. Of iemand in aanmerking komt voor een verlaagd tarief, wordt afgelezen op de Uit-Pas. Het mooie is dat kwetsbare doelgroepen worden samengebracht met minder kwetsbare groepen: 35% van de restaurantgangers zijn nu mensen die leven in kansarmoede.

De gezonde, betaalbare maaltijden worden gemaakt op basis van lokale producten, gecombineerd met niet verkochte overschotten van de REO-veiling. Hiervoor wordt actief samengewerkt met Food-Act 13, die zorgt voor het transport van de veiling naar VORK. Daarnaast versterkt het restaurant de lokale economie, en zet het in op een eerlijke prijs voor lokale boeren door in korte keten aan te kopen. Omdat het restaurant als aparte entiteit niet hoeft te werken met raamcontracten, zoals de stad Kortrijk, kan het restaurant vrij aankopen bij lokale handelaars.

Vlees, brood of koffie komt van lokale middenstanders of boeren. Bij de opening zette VORK één week lang de duurzame Omegabaars-vis uit Kruishoutem op het menu. De foodcost van vlees en vis is wat duurder in de korte keten, maar door dat wordt gecompenseerd door de gratis voedseloverschotten. In principe mogen gratis voedseloverschotten niet worden verkocht. Toch geeft het Departement Landbouw & Visserij een uitzondering om twee redenen. VORK haalt de overschotten op en verwerkt ze tot maaltijd en mag dus voor die extra arbeid een vergoeding aanrekenen. En VORK verkoopt een percentage van de maaltijden aan sociale tarieven. De overschotten worden verwerkt in de maaltijden zonder dat daarvoor gescheiden stromen moeten worden voorzien.

VORK is ook een sociale tewerkstellingsplaats, waar een grote diversiteit aan mensen worden opgeleid tot keukenmedewerker, zaalmedewerker, hulpkelner, hulpkok, zowel in de keuken als de eetzaal. Zij worden er toegeleid door de VDAB, en via het systeem van werkplekleren van de VDAB, bekomen ze certificaten en diploma’s. De vraag vanuit de horeca-zaken in regio Kortrijk is zo groot, dat zo’n 50-tal mensen worden opgeleid per jaar, en zij vaak onmiddellijk een plaatsje krijgen in andere horeca-zaken na hun opleiding. Omdat VORK gratis verkregen voedseloverschotten verwerkt en ook ophaalt en dus een extra kost maakt en omdat een deel van de klanten van VORK het eten koopt aan verlaagd tarief, krijgt VORK van het Departement Landbouw & Visserij de toelating om een marktconforme prijs te rekenen aan een deel zijn klanten.

Om de sociale cohesie en gastvrijheid in Kortrijk nog meer te versterken, zet Vork nu ook in op kookworkshops, onder andere voor internationale studenten. “Buitenlandse studenten die een game-opleiding volgen in Kortrijk, hebben er deugd van om even weg te zijn van hun computerscherm. We brachten ze samen in een workshop spaghetti maken en het leidde tot nieuwe contacten en veel plezier!” aldus Piet Larue, van Mentor vzw.

Het restaurant is een gezellige, grote open ruimte met veel hergebruik van materialen van voor de verbouwing. Het Kortrijks sociaal restaurant Vork nam de sociale economie onder de arm voor de inrichting. Constructief, Bolwerk en Stal 13 vormden de voormalige tapijtenzaak om tot een gezellig restaurant met een industriële look. De bladen van de eettafels zijn gemaakt van het hout van de vroegere vloer, en voor de lampen recupereerden ze de vroegere afvoerbuizen van de riolering. Vanuit sociale doelstellingen werkt Vork dus volop aan een circulaire economie, waarin grondstoffen, materialen en voeding zoveel mogelijk zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt vooraleer ze als afval worden bestempeld. En dit draagt dan weer bij tot de klimaatdoelstellingen.

 

Waarom werkt dit project?
  • Het is een zeer gezellige ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom voelt!
  • Gebruik voedseloverschotten door samenwerking Food Act 13
  • Samenwerking lokale handelaars en REO veiling
  • Versterkt de sociale cohesie bij alle bevolkingsgroepen
Valkuilen en uitdagingen
  • Vandaag bestaat het publiek voor 64% uit klanten die de volle pot betalen en 36% klanten die het verlaagde tarief betalen. VORK streeft naar een mix van 50%/50% en probeert meer klanten aan te trekken die in aanmerking komen voor het verlaagde tarief.