VoedSaam

Contactpersoon
Els Van de Steene
Tel.nr.
0492250641
E-mailadres
els.vandesteene@voedsaam.be
Facebook
Startdatum project
31/05/2016
Investeringsbedrag
€ 50 000
Financieringskanalen
VoedSaam is erkend als LEADER-project én ESF-project. Het wordt mee ondersteund vanuit Interwaas, intergemeentelijk samenwerkingsverband in het Waasland, vanuit de provincie Oost-Vlaanderen en vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Verscheidene sponsors ondersteunen mee dit distributieplatform.
Beleidsstructuur
VoedSaam vzw is een zelfstandige vzw

VoedSaam is een sociaal distributieplatform van voedselreststromen. Wij sporen voedseloverschotten op bij verschillende leveranciers, halen ze op, stockeren ze in ons depot en distribueren ze bij verschillende Wase vzw’s en OCMW’s in het Waasland. Zij bezorgen deze voeding aan gezinnen met een beperkt budget, die door hen worden ondersteund.

Waarom werkt dit project?
  • Dit project steunt op drie pijlers: duurzaamheid (voedseloverschotten herbestemmen), mobiliteit (centrale ophaal en opslag vermindert het verkeer), welzijn (zorgen voor een diversere en versere voedselondersteuning voor gezinnen in armoede)
Valkuilen en uitdagingen
  • De werking van VoedSaam verloopt via overleg met de verschillende partners (zowel schenkers als ontvangers) Hierdoor worden processen al eens vertraagd. Tegelijkertijd biedt dit overleg kans op participatie en kennisoverdracht.