STOEMP!

Contactpersoon
Inge De Roose
Tel.nr.
0473835488
E-mailadres
inge.deroose@stad.gent
Website
Startdatum project
01/01/2018
Investeringsbedrag
25.000 euro
Financieringskanalen
Vaste werkingsmiddelen Stad Gent / Projectsubsidie via Gent en Garde / Projectsubsidie Gezond Leven via Inherit project / Regiomiddelen Logo Gezond+ vzw
Beleidsstructuur
STOEMP kadert binnen de voedselstrategie Gent en Garde. Betaalbare gezonde en duurzame voeding is een gedeelde bevoegdheid vanuit de beleidsdomeinen: duurzaamheid, gezondheid, armoede en onderwijs.

Met ‘STOEMP’ willen we goed eten* toegankelijk maken voor iedereen. In Gent zijn er al veel initiatieven rond dit thema en er komen steeds nieuwe initiatieven bij. STOEMP is een netwerk om al deze initiatieven te bundelen. Door organisaties en mensen met elkaar in contact te brengen en samenwerkingen te stimuleren werken we versterkend. Daarnaast wil STOEMP, zowel beleid als burgers bewust maken van het feit dat goed eten nog niet voor iedereen mogelijk is. Ten slotte willen met STOEMP zoveel inspireren en activeren door het delen van kennis, goede methodieken, recepten, … Jaarlijks organiseren we inspiratiedag voor partners.

STOEMP focust zich niet enkel op óf gezonde óf duurzame óf toegankelijke voeding, maar verbindt al deze thema’s. Het unieke aan STOEMP is de intersectorale en integrale benadering via de 5 B’s van toegankelijkheid: bewust zijn, beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en ver(b)inden).
Goed eten = gezond, lekker, voldoende, voedzaam, eerlijk, lokaal en met respect voor het milieu

Waarom werkt dit project?

• Participatief traject, gedragen door een breed netwerk van organisaties en burgers
• Integrale en sectorale benadering
• Stad en OCMW ondersteunen actief
• Kracht van samenwerking
• Zet in op kennisopbouw

Valkuilen en uitdagingen

• Tijdsintensief
• Meerjarenproject
• Enthousiaste trekkers nodig
• Voldoende financiële middelen nodig
• Neutraliteit, mag niet geclaimd worden door één of meerdere partners

Trefwoorden