Stadsakker Tienen

Contactpersoon
Philippe Liesenborghs
Adres
achterzijde Sint-Jansziekenhuis, Houtemstraat 115, Tienen
Tel.nr.
0498 68 44 10
E-mailadres
info@stadsakker.be
Website
Facebook
Startdatum project
April 2017
Investeringsbedrag
>100.000 euro
Financieringskanalen
Klimaatsubsidies provincie Vlaams-Brabant, investeringsmiddelen RISO Vlaams-Brabant, grond ter beschikking gekregen van OCMW Tienen
Beleidsstructuur
Samenwerking met schepen sociale zaken/OCMW voorzitter, schepen voor leefmilieu en landbouw. Samenwerking met dienst leefmilieu, OCMW, communicatiedienst.

De Stadsakker is  een ontmoetingsplek in Tienen waar verse groenten en kruiden kunnen worden geoogst volgens CSA model en ideeën uitgewisseld over lokale voedselproductie, gezonde voeding en de omslag naar een duurzame samenleving. We wakkeren het denken over deze thema’s aan en geven een duwtje in de rug aan burgerinitiatieven die zich hiervoor willen inzetten.

De StadsAkker maakt duurzaam geteelde groenten toegankelijk voor een brede groep mensen. Het is onze ambitie om kwetsbare groepen mee te laten participeren, bijvoorbeeld door het verlaagde tarief om een oogstaandeel te kopen (sociaal tarief: 100 euro per jaar). Met de StadsAkker willen we een doorsnede van de samenleving bereiken.

Waarom werkt dit project?
  • Goede ligging aan de rand van de stad
  • Sterk uitgebouwd netwerk, sterk lokaal verankerde projectmanager, sterk lokaal draagvlak en interesse in het thema.
  • De plek van waaruit nieuwe initiatieven rond voeding starten, zoals boerenmarkt tijdens halfoogst
Valkuilen en uitdagingen
  • Zichzelf steeds heruitvinden om project op de radar te houden
  • Willen meer zijn dan louter een landbouwproject
  • Uitdaging: gedragsverandering creëren in eetpatroon oogsters