Reductie van voedselverlies in de zorgsector

Contactpersoon
Karine De Batselier
Tel.nr.
050 47 53 88
E-mailadres
karine.debatselier@brugge.be
Website
Facebook
Startdatum project
11/04/2017
Investeringsbedrag
€ 67.670
Financieringskanalen
Eigen budget + 50 % subsdie OVAM (onder de categorie: innovatieve projecten bij duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen).
Beleidsstructuur
Dienst leefmilieu

Een van de strategische prioriteiten in thema voedselverlies van Bruggesmaakt, de duurzame voedselstrategie was de volgende: ‘Reductie van voedseloverschotten bij publieke organisaties’. Stad Brugge spitste de actie rond voedselverlies toe op de sector zorginstellingen, met 50% subsidiëring van OVAM (circ. materialenbeheer). Met deze financiële steun startte Stad Brugge en FoodWIN in 2017 dit project

Doel: bewustmaking creëren bij een wijd publiek, kosten besparen voor deze zorginstellingen, uitstoot van broeikasgassen verminderen.
Opmaak van handleiding zodat ook andere zorginstellingen aan de slag kunnen met oplossingen om voedselverlies te vermijden.

Elk lokaal bestuur heeft wel een OCMW, zorginstelling of ziekenhuis dat kookt of voeding verdeelt. Hierbij gaat nogal wat voedsel verloren. Hoe dat kan voorkomen worden, werd in Brugge onderzocht. De resultaten van dit project werden voorgesteld op een studiedag. De presentaties kan u hier bekijken: https://foodlab.brugge.be/studiedag-voedselverlies-in-de-zorgsector

Het onderzoek resulteerde in een handleiding “Voedselverlies in de zorg: hoe kan je het voorkomen?”.  Dit kan u digitaal kan aanvragen op: https://foodlab.brugge.be/handleidingvoedselverlieszorg

Waarom werkt dit project?
  • Participatieve aanpak
  • Detailmetingen volgens methode Soethoudt en Snels (Univ. Wageningen)
  • Zorginstellingen meten zelf
  • Intensieve begeleiding, workshops
Valkuilen en uitdagingen
  • Complex probleem
  • Dienstoverschrijdende aanpak
Trefwoorden