Lokale Voedselstrategie Leuven

Contactpersoon
Gert Engelen (Rikolto)
E-mailadres
gert.engelen@rikolto.be
Website
Startdatum project
Voorjaar 2017
Investeringsbedrag
15.000€ en veel vrijwillige inzet van de trekkers en deelnemers
Financieringskanalen
Toelage van Stad Leuven voor procesbegeleiding en inhoudelijke expertise opmaak voedselstrategie. Bijdrage van partners voor opmaak publicatie.
Beleidsstructuur
Traject is ontstaan binnen de schoot van Leuven 2030 vzw, een netwerkorganisatie van burgers, bedrijven, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en overheid die de omslag naar een klimaatneutrale stad stimuleert en faciliteert.

Het traject werd getrokken door een stuurgroep met een vertegenwoordiging vanuit:
- Relevante stadsdiensten als dienst duurzaamheid, economie en handel en sociale zaken
- Stadslandbouwoverleg
- Netwerk Leuven 2030

(Foto homepage: ‘Voeding verbindt. Een voedselstrategie voor Leuven’)

In en rond Leuven leeft heel wat rond lokale voeding en stadslandbouw. Vanuit het netwerk van Leuven 2030 vzw groeit idee om, samen met een brede waaier aan belanghebbenden, een strategie te ontwikkelen voor het verduurzamen van het landbouw- en voedingssysteem. Kortweg: een lokale voedselstrategie voor Leuven. Inspiratie daarvoor werd gevonden in processen die andere steden reeds doorliepen, zowel in Europa als daarbuiten.

In najaar 2017 ging het traject ‘Lokale Voedselstrategie voor Leuven’ van start, in samenwerking met stad Leuven, Boerenbond, KU Leuven, Rikolto, Leuven 2030, Riso Vlaams-Brabant, BoerEnCompagnie en vele andere actoren. Er werd immers uitdrukkelijk gekozen om de lokale voedselstrategie niet door een kleine groep experten te laten schrijven, maar samen met alle belanghebbenden: producenten, consumenten, handelaars, horeca, distributeurs, beleid, enzovoort. Tijdens drie stakeholderbijeenkomsten met telkens 50 à 70 deelnemers werden de grote lijnen voor de Leuvense Voedselstrategie uitgetekend.

Stad Leuven heeft haar medewerking verleend aan dit project. Drie ambtenaren en drie personen vanuit het stadslandbouwoverleg werden afgevaardigd naar de stuurgroep. Daarnaast heeft stad Leuven in het najaar van 2017 ook 10.000 euro vrijgemaakt voor de financiering van procesbegeleiding en inhoudelijke expertise.

Het traject ‘Lokale Voedselstrategie voor Leuven’ is afgerond. De uitkomst van de stakeholderbijeenkomsten is in een mooie publicatie gegoten die alle belanghebbenden – producenten, consumenten, beleid, verwerkers, distributie, … wil inspireren om te werken aan het verduurzamen van het landbouw- en voedingssysteem.

Waarom werkt dit project?
  • Met de rechtstreeks belanghebbenden samen een voedselstrategie schrijven levert een rijke, gedragen voedselstrategie op.
  • Dit participatief traject is er in geslaagd om een dynamiek op gang te trekken in Leuven op dit thema
Valkuilen en uitdagingen
  • De losgeweekte dynamiek vasthouden
  • Het implementeren van een voedselstrategie die “van onderuit” is ontstaan.