Draaiboek voedselverlies (OVAM)

Contactpersoon
Willy Sarlee
Tel.nr.
0475/980125
E-mailadres
willy.sarlee@ovam.be
Website
Beleidsstructuur
Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen

Praktijkboek voedselverlies Lokale besturen spelen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van voedselverlies. Daarom werd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en vergelijkbaar Bedrijfsafwel een actie 30 voorzien. Naast een overlegstructuur en workshops zou er ook een praktijkboek komen met daarin informatie én inspiratie om op lokaal vlak aan de slag te gaan. Dat praktijkboek is nu gerealiseerd. Niet minder dan 20 mogelijke thema’s worden kort beschreven met de nodige links naar meer achtergrond informatie.

Werken aan een lokale voedselstrategie, ruimte voor voeding, korte keten …in het Praktijkboek Voedselverlies vindt men de basisinformatie om van start te gaan. Daarnaast worden ook verschillende invalshoeken om het thema lokaal aan te pakken. Het thema voedselverlies heeft immers links met klimaat en armoedebestrijding of het stimuleren van de korte-keten. Een actie opzetten tegen voedselverlies wordt daarmee extra-relevant voor alle lokale besturen.

Download het boek.

Meer info over andere acties van het Lerend Netwerk Voedselverlies: https://www.ovam.be/voedselverlies

Trefwoorden